top of page

Sıvı ve Toz Köpük Beton Ajanları

Çapa 1

GENFİL®

GENFİL (Köpük Ajanı) İnşaat sektöründe Hücreli hafif Beton ve Hafif yapı elemanlarının üretimi için geliştirilmiş yüksek verimli, Organik Reçine esaslı köpük ajanıdır. Köpük maddesi, Anti bakteriyel, enzim bazlı, aktif Proteinlerden oluşur. Organiktir, Doğaya zarar vermez, İnsan sağlığına zararlı değildir.

GENFİL (köpük Ajanı) Temiz suya, %2 - %2,5 oranlarda Konsantre GENFİL Köpük ajanı konularak Solüsyon oluşturulur. Bu solüsyon, köpük makinesinden geçirilerek köpük oluşturulur. Üretilmiş köpük birim hacmi 80 - 90 gr/L olması uygun bir oran olarak test edilmiştir. Bu köpük çimento ve alçı ile hazırlanmış sulu malzemeye katılarak, ısı yalıtımlı hafif yapı elemanları elde edilir.

Üretilmiş köpük, çimento şerbeti ile bağ yaparak kısa sürede homojen bir karışım sağlar. Karışım esnasında, köpükler çimento içerisinde homojen dağılım yaparak her tanecik bağımsız bir çatı oluşturur, köpük tanesi karışım esnasında oluşan sürtünmelerde bölünme yaparak kabarcık yeni bir katman oluşturur, köpükler beton içerisinde bağımsız kapalı hücreler oluşturur. Köpük bünyesindeki aktif Protein ve enzimlerden dolayı iyi bir mukavemet sağlar. Beton kuruduktan sonra Beton basınç direnci artar. Tozuma yapmaz, Beton yüzeyinde kırılgan katman oluşmaz.

GENFİL ile hazırlanmış köpük beton Nefes alır, Terleme yapmaz, Nem tutmaz. Betonun uzun ömürlü olmasını sağlar.

 

GENFİL KULANIM ALANLARI

1-) Isı yalıtımlı Gözenekli hafif beton üretimi.

2-) Isı yalıtımlı hafif tuğla, Briket, blok tuğla, duvar panel üretimi.

3-) Isı ve ses yalıtımlı şap üretimi.

4-) Fiber takviyeli beton arkası, ısı yalıtım amaçlı dolgu betonu.

5-) Çimento ve alçı esaslı hafif plaka üretimi.

6-) Isı yalıtımlı hafif kiremit ve seramik üretimi.

7-) Yapılarda bodrum kat, ısı yalıtım amaçlı toprak altı dolgu betonu.

8-) Yapı etrafındaki çökmeleri önlemek için hafif dolgu betonu.

9-) Toprak altı su drenaj amaçlı gözenekli dolgu betonu.

10-) Köprü ve köprüyolunda buzlanmayı önlemek amacıyla yol altı dolgu betonu.

11-) Tünel ve kuyu dolgu amaçlı hafif beton üretimi.

12-) E.P.S. strafor granüllü ısı yalıtımlı hafif beton üretimi.

13-) Perlitli sıva ve Perlitli hafif beton üretimi.

14-) Çelik yapı sistemlerinde, ısı yalıtımlı hafif döşeme ve duvar üretimi.

15-) Tek katlı konutlarda Duvar, Döşeme ve Taşıyıcı elemanların hafifletilmesinde kullanılır.

GENFİL ÖZELİKLERİ

İçerik: Organik

Renk: Siyah

Yoğunluk: 1,05 kg/Lt -Sıvı

Köpük Betonda Kulanım Yoğunluğu: 80-90 gr/LT

Köpük yüzey suyunu bırakma Süresi: 5 saat,

Betonda Priz Başlangıcı: 20 C Ortalama 2 h

Raf ömrü: Açılmamış ambalaj 24 Ay

Saklama: Paket ağzı Kapalı, serin yerde saklayın

• Natürel bir yapıya sahip olması, insan sağlığına zararlı değildir.

• Belirli oranlarda su eklenerek köpük üretim makinesinde patlatılır.

• Köpük yüzey zarının etkin dayanımı, yüzey yükünü max taşıyabilir olması.

• Yüzey yükün artması durumunda bölünme yeteneğine sahip olması.

• Anti Bakteriyel olması, Betonda küflenmeye karşı etkilidir.

• Köpük yoğunluğu 40-120 gr/lt olarak ayarlanabilmesi.

• Beton kuru yoğunluğu 150 kg/m3 – 1600 kg/m3 ayarlanabilir.

• Beton içerisinde mikro gözenekler sayesinde iyi bir yalıtım sağlaması.

• Beton karışım süresinin uzaması durumunda hacim kayıplarının olmaması.

• Pompa ile transfer esnasında minimum kayıp olması.

• Bütün Çimentolarda R - N  kullanılabilir olması. 32,5-42,5-52,5

• Betonun piriz süresini kısaltır. Hava ısısı 25 C Kalıp alma süresi 5 saat

• NANO teknoloji sayesinde kabarcık yüzeyi aktif proteinli olması.

• Üretilmiş köpük Serbest halde 6 saat bekleme özelliğine sahip olması.

• Doğal kokulu olması nedeni ile çalışan üzerinde stres yaratmaz.

Cellular Cement Concrete
Genfil foam
How to Produce Foam Concrete.png
GENFIL Foam Concrete Herbal Agent
Çapa 4
GENOCEL Powder Foam Concrete Agent

GENOCEL®

GENOCEL- TOZ  

İnşaat sektöründe, hafif Beton ve yapı elemanların üretimi için geliştirilmiş, Reçine esaslı Toz köpük ajanıdır. Organiktir, Doğaya zara vermez, İnsan sağlığına zararlı değildir.

GENOCEL - (Toz köpük Ajanı)

Köpük Betonda kullanımı:

Toz köpük ajanı su ile karıştırılarak köpük (foam) makinesinden geçirilerek köpük oluşturulur. Bu köpük çimento ve alçı ile hazırlanmış sulu malzemeye katılarak ısı yalıtımlı hafif yapı elemanları elde edilir.

Hafif Agrega dolgulu, Çimento ve alçı esaslı kuru karışımda kullanılması:

Kuru karışımlı paketlenmiş hafif agregalı ürünlerde kullanılır. Kuru karışımlı, Paketlenmiş çimento ve alçı esaslı ürünlerde Beton ve sıva hazırlanırken karışım suyunu homojen dağılım sağlayarak iyi bir karışım oluşturur.

* Harç içerisinde mikro hava kabarcıkları oluşturarak yüzey alanını genişletir.  

* Beton ve sıva'yı Hafifleterek işlenmesini kolaylaştırır.

* Çimento esaslı Hafif agregalı sıvalarda yüzey uygulamalarında işlem  esnasında suyun ayrışmasını önler.

* Sıvanın yüzeye tutunma gücünü artırır.

* Ayrışmayı önler

GENOCEL köpük maddesi, Anti bakteriyel, enzim bazlı polimerlerden oluşur. Polimer yapısından dolayı beton mukavemetini artırır. Hafif agrega dolgulu sıvalarda agrega ile çimento arasında bağ oluşturarak yapıyı güçlendirir.

   

GENOCEL-TOZ KÖPÜK AJANI KULLANIM ALANLARI

1-) Gözenekli hafif beton üretimi.
2-) E.P.S. strafor granüllü Sıva ve hafif beton üretimi.
3-) Perlitli sıva ve Perlitli hafif beton üretimi.
4-) Hafif agrega dolgulu, hafif beton üretimi.

 

GENOCEL-Toz Köpük Ajanı, ÖZELİKLERİ

İçerik : Organik

Renk : Açık kahve

Yoğuluk : 0,9 kg/lt - Toz

Raf ömrü : Açılmamış ambalaj 1 yıl

Saklama : Nem almayacak şekilde saklayınız.

Sarfiyat : Çimento ağırlığı % 0,5 - % 1

Paket : 15 kg Torba

GENFIL-PW Gypsum Foam Concrete Agent

GENFIL-PW

GENFIL PW (Foam Agent): It is a resin-based foaming agent developed for the production of Cellular lightweight Gypsum in the construction industry. The aqueous solution is expanded by air pressure to form foam. Light gypsum is produced by adding this foam to the gypsum mortar. .

GENFIL-PW  USAGE AREAS

1-) Gypsum-based, heat-insulated light block production.

2-) Gypsum-based heat-insulated wall panel production.

3-) Gypsum based light plate production.
 

GENFIL-PW CREATING FOAM

GENFIL Foaming Agent is mixed with water and produced from the foaming machine with 3-4 bar air pressure. The foam unit volume produced was tested as an appropriate ratio of 50-70 gr/L.

The foam is added to the gypsum mortar and heat insulated light products are obtained. Concrete compressive strength increases after Gypsum Concrete dries.

GENFIL-PW FEATURES

Content: Based on organic resin

Color: Black

Density: 1.05 kg/Lt -Liquid

Shelf life: 2 Years

Storage: Store in a cool place out of direct sunlight.

GENFIL-PW

• It is not harmful to the environment due to its natural structure.

• The effective strength of the foam surface membrane, its ability to bear the surface load at the maximum.

• Having the ability to split in case of increased surface load.

• Anti-Bacterial, Does not cause mold on concrete.

• Foam density can be adjusted as 40-60 gr/lt.

• Gypsum Concrete density can be adjusted 140 kg/m3 – 800 kg/m3.

• It provides a good insulation thanks to micro pores in Gypsum Concrete.

• If the concrete mixing time is prolonged, there can be no volume loss.

• Minimum loss during transfer with the pump.

• It does not create stress on the employee due to its natural scent.

bottom of page