top of page

>

Polimerizasyon ve Hiper Akışkanlaştırıcı

POLGEN Polymeriation Agent For Foam Concrete

POLGEN®

Polimer denen çok sayıda organik molekülün polimerizasyon adı verilen kimyasal bir reaksiyon sonunda bir zincir yapı oluşturmasıyla meydana gelmektedir.

Polimerler paralel ve doğrusal zincir yapısına sahiptirler ve ısıtma-soğutma çevrimleriyle yumuşama-sertleşme dönüşümleri yaparlar. Polimerler rastgele düzenlenmiş ve birbirleriyle bağlar kurmuş zincirlerden oluşmakta ve polimerizasyon işlemi ile sertleştikten sonra ısıtma ile yumuşamazlar.

 

Kimyasal aktivitesi olmayan polimerler normal betondan daha yüksek basınç ve çekme dayanımlarına sahiptirler. Ancak, elastisite modülleri daha düşük, sünme deformasyonları daha yüksektir. Dolayısıyla betonun zayıf olan çekme dayanımı polimerik malzemelerin kullanımıyla iyileştirilir.

Ayrıca kullanılan birleştirme ajanları ise polimer ile Cimento taneleri arasındaki aderansı kuvvetlendirip, kompozitin dayanımını arttırmaktadır.

Çimeto partükülerinin yüzeyini saran polimerler betonun genleşme ve büzüşme hareketlerinden oluşan rötre çatlaklarına karşı direnç sağlar. 

Köpük beton hücreli bir yapıya sahip olduğundan betonun kuruma sürecinde, büzüşmeden kaynaklanan rötre çatlakları beton yapısını bozmaktadır.

Polimerler, Köpük Betonun zayıf olan çekme ve büzüşme dayanımı iyeleştirerek yapıyı güçlendirir.

KÖPÜK BETODA POLGEN KULLANIMI

Çimento ağırlığını %0,3 - %0,7 oranında beton karma suyuna eklenir. homojen karışım sağlandıktan sonra Köpük eklemesi yapılır.

ÖZELLİKLERİ

Kimyasal içeriği : Modifiye polimer

Renk : Gri

Yoğunluk : 1,4

PH : 8

epoksi.png
ARTPOL Powder Polycarboxylate 

ArtPol

POLYCARBOXYLATE BASED PLASTICIZER-POWDER

It is a polycarboxylate-based hyperplasticizer that provides fluidity by reducing the mixing water in cement concrete and mortars.

Consumption & Dosage:

The amount of use in cement concrete and mortars is between 0.4% and 0.8% of the cement weight.

 

Technicial Specifications:
Physical Appearance: Powder
Color: Light yellow
Solubility in water: Yes
Chlorine ion: Does not contain chlorine ion
Specific gravity: 0.3-0.4 g/cm3
Shelf life: At least 24 months in original packaging
Consumption: 0.4%-0.8% of binder weight

Usage areas:
In the production of self-leveling dry mixed screed.
In self-compacting concrete.
In ready-made mortars and plasters.
In ready-mixed concrete applications.
In the manufacture of heavy and light precast elements.
As a plasticizing additive in lightweight concrete production.
It is used in concretes containing fly ash and silica fume.

 

Advantages:
It increases fluidity very significantly.
It increases the processability of products.
Increases early and final mechanical strengths.
It increases water permeability.
It reduces segregation and cracking.
It reduces the amount of water required for the desired consistency.

Reduces shrinkage and creep.

PACKAGING
10 kg protected pp bag.

ArtPol 

POLİKARBOKSİLAT ESASLI AKIŞKANLAŞTIRICI-TOZ

Çimentolu beton ve harçlarda yüksek oranda karışım suyunu azaltarak akışkanlık özelliği kazandıran, polikarboksilat esaslı bir hiper akışkanlaştırıcıdır.

 Sarfiyat & Dozaj:

Çimentolu beton ve harçlarda kullanım miktarı çimento ağırlığının % 0.4 – %0.8 arası.

 

Teknik Özellikler:
Fiziksel Görünüm: Toz
Renk: Açık sarı
Suda çözünürlük: Evet
Klor iyonu: Klor iyonu içermez
Özgül ağırlık: 0.3-0.4 g/cm3
Raf ömrü: Orjinal ambalajında en az 24 ay
Tüketim: Bağlayıcı ağırlığının  %0.4-%0,8’i oranında

Kullanım Alanları:
Kendiliğinden yayılan kuru karışımlı şap üretiminde.
Kendiliğinden yerleşen betonlarda.
Hazır harç ve sıvalarda.
Hazır beton uygulamalarında.
Ağır ve hafif prekast elemanların imalatında.
Hafif beton üretiminde akışkanlaştırıcı katkı olarak.
Uçucu kül ve silis dumanı katkılı betonlarda kullanılır.

 

Avantajları:
Akışkanlığı çok yüksek oranda artırır.
Ürünlerin işlenebilirliğini artırır.
Erken ve nihai mekanik mukavemetleri artırır.
Su geçirimsizliğini artırır.
Segregasyonu ve çatlamaları azaltır.
İstenen kıvam için gerekli su miktarını azaltır.

Büzülme ve sünmeyi azaltır.

Ambalaj
10 kg’lık korumalı pp torba.

bottom of page