eng log
 log1

HAFİF BETON SİSTEMLERİ

GÖZENEKLİ HAFİF BETON

kopuk beton genfil toz ajan rogen sap
Gözenekli Hafif Beton Köpük Ajanı Toz Köpük Ajanı Rogen Köpük Ajanı Hafif Beton Uygulama

yazı

 kopuk beton1

Köpük Betonda Kullanılabilir Ham Maddeler
* Çimento ( 32,5 - 42,5 - 52,5 )

* Yıkanmış, Elenmiş ( 0,1 – 1 mm ) silis kum

* Öğütülmüş kum veya Taş tozu

* Uçucu Kül

* Silis dumanı

* Hafif agregalar ( Ponza, Cüruf, Kalker, Genleştirilmiş cam granülü vb )

* Alçı Taşı

* Kireç

* Genleştirilmiş Perlit

* Strafor Granül ve İşlenmiş Strafor atıkları

 * Alkali dayanımlı cam elyafı, Sentetik Elyaf, Karbon elyaf
 * Alkali dayanımlı Örgülü cam elyafı

* Hasır demir ve Demir donatı

 * Köpük ajanı
  * Polimerler 

 Ham maddelere göre Köpük beton hazırlama:

 Ham madde: Çimento + su + Genfil Köpük ajanı

        ( Kuru yoğunluğu 200 kg/m3 – 300 kg/m3 aralığında üretilmesi uygundur.)

 Ham madde: Çimento + Uçucu kül + su + Genfil Köpük ajanı 

        ( Kuru yoğunluğu 350 kg/m3 – 600 kg/m3 aralığında üretilmesi uygundur.)

 Ham madde: Çimento + Uçucu Kül + Kum + su + Genfil Köpük ajanı

        ( Kuru yoğunluğu 400 kg/m3 – 1600 kg/m3 aralığında üretilmesi uygundur.)

 Ham madde: Çimento + Dolgu ( Kum, Taş tozu, hafif agregalar) + su + Genfil Köpük ajanı ( Kuru yoğunluğu 500 kg/m3 – 1600 kg/m3 aralığında üretilmesi uygundur.)

 

Üretim Sistemi

 

1-) Kazanlı Karıştırıcı Sistemde Üretim: su/çimento hesabı yapılarak, Karıştırıcıya gerekli olan Su eklendikten sonra Çimento eklenir, dolgu malzemeleri konulacak ise çimentodan sonra eklenir. Şerbet homojen bir karışım oluşana kadar karıştırılır, çimentonun suya doygun hale geldiği kontrol edilir, Köpük ilavesi yapılırken karışım devam eder. Homojen bir karışım sağlandıktan sonra boşaltım işlemi yapılır. GENFİL Köpük ajanı bünyesindeki aktif maddeler su ile birlikte çimento tanecikleri ile birleşir köpük zarı yüzeyinde çimentolu katman oluşturur.

Pompalı boşaltım sistemlerinde karışım kazanında köpük beton darası alınır, Pompa hortum çıkışı köpük beton darası alınarak pompa kayıpları hesaplanıp yoğunluk kayıpları var ise  Köpük takviyesi ile giderilir. Bu kayıplar mesafeye göre değişir. Hacim kayıp testi ölçüm yapılarak belirlenir.

 

2-) Helezonlu Karıştırıcı Sistemde Üretim:

 Bu sistemler genelde dijital panoda kontrol edilir. Su/çimento oranları, Çimento, Dolgu malzemeleri pano sisteminde kontrollü olarak karışım sağlanır. Beton şerbeti oluşurken köpük takviyesi yapılır. Beton küçük partiler halinde oluşturulduğundan dolayı çimento hidratasyon ısısına gelmeden köpük karışımı sağlanmış olur. Köpük çimento ile birleşmesinde çimentonu su oranını azaltır, mukavemet değerlerini artırır. Karışım süresinde hacim kayıpları minimum dur. GENFİL Köpük ajanı bünyesindeki aktif maddeler su ile birlikte çimento tanecikleri ile birleşir Çimentoda düzenli bir dağılım sağlar.

Üretim şekli

    Beton harcı için, çimento ve dolgu malzemelerin su ihtiyaç hesabı yapılarak, Karıştırıcıya gerekli olan Su eklendikten sonra Çimento eklenir, dolgu malzemeleri konulacak ise çimentodan sonra eklenir. Şerbet homojen bir karışım oluşana kadar karıştırılır, çimentolu harcın suya doygun hale geldiği kontrol edilir, Köpük ilavesi yapılır. Köpük  beton omojen bir karışım sağlandıktan sonra boşaltım işlemi yapılır.

** Çimentolu şerbete köpük karışımı yapıldıktan sonra, dolgu, çimento, su, kimyasal gibi karışımlar yapılmamalıdır. **

Karıştırma kazanında köpük beton yaş ağırlık ölçüsü alınır, Pompa hortum çıkışı köpük beton yaş ağırlığı ölçülür pompa kayıpları hesaplanıp, yoğunluk kayıpları var ise  Köpük takviyesi ile giderilir. Bu kayıplar mesafeye göre değişir.

Hacim kayıp testi ölçüm yapılarak belirlenir.

 

KÖPÜK BETON İLE TAŞIYICI OLMAYAN YAPI ELEMANLARIN ÜRETİMİ

 

BLOK VE PANEL ÜRETİMİ

Çimento  32,5 – 42,5 – 52,5 kullanılabilir, Çimento su oranı testi yapılarak Beton suyu hesabı yapılır. Çimento ile kullanılacak dolgu malzemelerin su emme oranları testi yapılarak ihtiyaç olan su oranı belirlenir.

Karıştırıcı kazana ihtiyaç olan su eklenir. Karışım helezonu veya sistemi çalışır şekilde Çimento eklenir.

dolgu malzemeleri eklenerek homojen karışım sağlandıktan sonra Köpük takviyesi yapılır.

Köpük eklenmeden önce köpük testi yapılır. Genfil Köpük ajanı ile üretilen köpük yoğunluğu min 80 gr/Lt – max 95 gr/Lt arası olması uygun bir değerdir.

Beton harcına  köpük takviyesi yapılırken bir miktar köpük, beton harcı ile karıştırılır ve karıştırıcı durdurulur, köpük takviyesi devam eder. Gerekli olan köpük tamamlandıktan sonra, beton harcı köpük ile karıştırılır  minimum zamanda karışım tamamlanmalıdır.

 

TUNEL KALIP SİSTEMİ İLE DUVAR ÜRETİMİ.

* Kalıp birleşimleri sızdırmaya karsı izole edilmeli.

* Kalıpların zemine basan kısımları sızdırmaya karşı izole edilmeli ve zemine sabitlenmelidir.

* Kalıplar uygun bir kalıp yağı ile yağlanmalıdır.

* Köpük betonun kaldırma kuvvetine karşı kalıplar sabitlenmelidir.

 * Kalıp içine dökümler bölümler şeklinde yapılmalı. döküm yapılan bölüm 1 saat gibi zaman içerisinde bitirilmelidir.
  * Beton kuru yoğunluğu 600 kg/m3 - 800 kg/m3 olmalı.
   * Beton bağlayıcı olarak elyaf veya donatı kullanılmalı.
   * 12 saat – 18 saat zaman içinde kalıplar sökülmeli.
  * Beton 7 gün boyunca günde iki kez sulanmalı veya kür yapılmalı.
   * Duvar yüzeyine 15 gün sonra rötre çatlakların dolguları yapılıp, Duvar yüzeyi 70 gr ince file ile sıva  uygulaması yapılır.

 

KÖPÜK AJANLARIN ÖZELLİKLERİ
1-) Reçine Esaslı, Enzim Bazlı, köpük ajanı
2-) Hayvansal Proteinli köpük ajanları
3-) Sentetik köpük ajanları

1-) REÇİNELİ ESASLI ENZİM BAZLI GENFİL KÖPÜK AJANIgenfil beton
 Hafif Beton üretimi için geliştirilmiş  enzimli, Anti Bakteriyel su bazlı proteinlerdir. Üretilmiş köpük serbest halde dayanımları yüksektir. Köpük bünyesindeki aktif proteinler ve enzimler sayesinde Beton Harcı içerisinde dayanıklıdır. Her koşulda Beton harcı içerisinde Dayanırlık gösterir. Köpük yüzeyini kaplayan çimento katmanından ayrışmaz.
Beton karışım esnasında hareketli köpük tanesinin parçalanması durumunda parçacık yeni bir katman yüklenmesi yaparak sıralı dizilişler meydana getirir. Bu durum çimento harcı içinde daha çok ince gözenekler oluşur ısı ve ses yalıtımı mükemmel duruma gelir. Beton yüzeyinde kırılgan katman oluşmaz, Tozuma yapmaz.

2-) HAYVANSAL PROTEİNLİ KÖPÜK AJANLARI
Büyük baş hayvanların (İnek – Domuz – Koyun)
Tırnak , boynuz, Kan, Yakılarak Hayvansal Proteinlerin Hidrolize  edilmesi ile oluşur. 
Köpük beton içerisinde dayanıklıdır. beton yüzeyinde tozuma yapmaz.
*Yaktıların beton içerisinde uzun süre koku yaymasına neden olur.
*Yaktı katranı beton içerisinde nem ile birlikte uzun süre Katran  akıntısı yapmasına neden olur.
*Katran akıntısı bakteri oluşumuna neden olur.
* Ağır ve yoğun bir kokuya sahiptir.
*Depolaması kullanması zahmetli ve hijyenik değildir.

3-) SENTETİK KÖPÜK AJANLARIsentetik kopuk
Sabun ve Deterjanları oluşturan yüzey aktif maddelerdir. Üretilmiş köpük, serbest halde dayanım süresi kısadır. Beton harcı içerisinde çimento ağırlığını taşıma gücü düşüktür. Köpük maddesinin özelliğinden dolayı Köpük su ile hareket eder, Köpüğün yüzey yükünün artması durumunda sönüm yaparlar. istenilen hacimde beton üretilmesi zorlaşır. sentetik ajanlar ile üretilen köpük betonlarda, Beton yüzeyi kırılgan, tozuma, dağılma, düşük mukavemet gözlenir. Betonun su emme yüzdesi yüksektir.  Sentetik köpük ajanları Köpük beton üretimi için uygun değildir.

 

tablo3

yazı

tablo2